Obec Bystré rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

 

Firmy

Služby - obecný podnik. súkromný podnikatelia:
- pekárenské výrobky (2) pekárne, holičstvo, kaderníctvo, krajčírstvo, pletiarenské výrobky, drevovýroba, výroba nábytku, oprava obuvi, vývarovňa jedál, autodoprava, vývoz domového komunálneho odpadu, elektro opravovňa, revízia elektrických a plynových zariadení, predajne rozličného tovaru, mäso - údeniny, pohostinské zariadenia.

Pracovné príležitosti:
- ZEOCEM, a.s. - výroba cementu a zeolitu
- STOMEX, s.r.o. - výroba pracovných odevov a obuvi
- AGRODRUŽSTVO Bystré,
- Obecný podnik služieb s.r.o. Bystré
- STAVENEC BYSTRÉ s.r.o., r.s.p.
- súkromné firmy.

Predchodcom bystrianskej cementárne bola cementáreň v susednom Skrabskom, ktorú vybudoval Jozef Benczúr s bratom v roku 1856. Pre zlé dopravné spojenie, ako aj v dôsledku vzniku ďalších, konkurenčných cementární v Uhorsku sa výroba v závode v roku 1910 zastavila. Po druhej svetovej vojne sa začalo uvažovať o výstavbe novej cementárne. S výstavbou cementárne v Bystrom sa začalo v apríli 1949. Projektová kapacita závodu bola 150 000 ton slinku a 180 000 ton cementu. Cementáreň bola uvedená do prevádzky 13.2.1955. Hornina, z ktorej sa cement vyrába – slieň, sa dopravovala do závodu lanovkovou dráhou dlhou asi 3 100 m z lomu v Skrabskom a korekčný vápenec sa dováža z Margecian. V závode sa popri výrobe portlandského cementu, ktorý je hlavnou výrobnou náplňou, vyrábajú aj zeolity. Hornina na ich výrobu sa dováža z lomu v Nižnom Hrabovci.

Prešovský závod Koža – Guma – Textil založil prevádzkareň v Bystrom v budove starej školy v roku 1966. Neskoršie sa názov závodu zmenil na Kogutex, š.p. Prešov. Výroba prevádzkarne je zameraná na šitie pracovných odevov a obuvi. V decembri 1992 z prevádzkarne vznikol závod Stomex, s.r.o. Stavebnými úpravami v roku 1995 sa objekt závodu rozšíril.

Na území obce bol v 50. rokoch vybudovaný Družstevný veľkoobchod s potravinárskym a priemyselným tovarom, závod Giraltovce. Jeho terajší názov je Veľkoobchod Hanušovce, SD Vranov n/T.

Na území obce bol v 60. rokoch postavená tehelňa. Tento priemyselný závod s názvom Východoslovenské tehelne, n.p., Košice, závod Hanušovce,, začal výrobu v roku 1970. Po roku 1989 názov závodu zmenili na Tehelne Temako, a.s., Hanušovce-Bystré.

FIRMY V BYSTROM

=> ZEOCEM, a.s., Bystré ( Cementáreň )
094 34 Bystré 282

Výroba: portlandský cement a zeolity
Manažment závodu: Ing. Pavel Kobulej - člen predstavenstva
Kontakt: 057/ 44 92 643, zeocem@zeocem.sk

=> STOMEX, s.r.o. ( Koža-Guma-Textil)
094 34 Bystré 73

Výroba: šitie pracovných odevov a obuvi
Riaditeľ závodu: Marián Stopko
Kontakt: 057/ 445 03 05

=> AGRODRUŽSTVO Bystré ( JRD Šimonka –PD Šimonka)
094 34 Bystré 262

Predseda: Ing. Miroslav Košč
Kontakt: 057/ 488 12 80

=> DOM SLUŽIEB
094 34 Bystré 97

- Obecný podnik služieb s.r.o. Bystré - Obecná pekáreň, konateľ Štefan Sabol, kontakt: 057/ 449 23 17

- STAVENEC BYSTRÉ s.r.o., r.s.p., konateľ Ing. Veronika Fedorová, Beáta Rozkošová, kontakt: 0911 194 5270907 955 675

- svadobka, vyvarovňa SAVELS, Peter Sabo, kontakt: 057/ 445 21 26

- kaderníctvo Iveta Hrehová


=> Nákupné stredisko POLOMA
094 34 Bystré 76

- potraviny COOP Jednota, ved. Lenka Sabová, kontakt: 057/ 445 24 94

=> Predajňa „u Bocana“ 
094 34 Bystré 204
- pohostinstvo „u Bocana“, Bc. Stanislav Kmec, kontakt: 057/ 445 28 15

=> Jarmila ONDEROVÁ
094 34 Bystré 572

- Viera Kovaľová, Predajňa KORUNKA UNIVERZÁL (maloobchod v rozsahu voľných živností)

- Požičovňa kníh - ŽIRAFKA (prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení)
- Požičovňa náradia a strojov


=>Potraviny SAVELS, Peter Sabo
094 34 Bystré 305

kontakt: 057/ 449 27 52


Piccolo - rýchle občerstvenie

 Ľubica Hrehová =>Pohostinstvo DREVEŇAK Katarína Petríková, 094 34 Bystré 306


=>Pohostinstvo „Mexico“, Peter SABO
094 34 Bystré 305

kontakt: 057/ 449 27 52

=>COLÓNIA BAR- kultúrny dom
Katarína Petríková
094 34 Bystré 306

=>Oprava obuvi, Stanislav KOVAĽ
094 34 Bystré 371

kontakt: 057/ 449 27 40