Obec Bystré rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

 

Popis projektu: Zníženie energetickej náročnosti verejnej budovy - Budova obecného úradu obce Bystré

 16.03.2017

Pre našu obec Bystré bol schválený nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia, Prioritná os: Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch, Investičná priorita: 4.3 Podpora energetickej efektívnosti, inteligentného riadenia energie a využívania energie z obnoviteľných zdrojov vo verejných infraštruktúrach, vrátane verejných budov a v sektore bývaní, Špecifický cieľ: 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov vo výške 128 992,62 EUR pod názvom projektu:

Zníženie energetickej náročnosti verejnej budovy - Budova obecného úradu obce Bystré

miesto realizácie projektu:

 

Šarišská ul. 98/20, Bystré

 

Stručný opis projektu:

Zateplením objektu sa nezmenila dispozícia objektu. Práce pozostávali zo zateplenia fasády, výmeny a posunutia vstupných dverí z plastových za kovové s prerušeným tepelným mostom, výmeny podlahových vrstiev na prízemí, zateplenia podhľadu nad vstupom a zateplenia stropu pod podkrovím.

názov a sídlo prijímateľa:

Obec Bystré, Šarišská ul. 98/20, Bystré

 

informácia o dátume začatia a dátume skončenia realizácie projektu:

12/2015 - 11/2017

Operačný program: Kvalita životného prostredia

Riadiaci orgán: www.siea.sk

 

 

 

 

výška poskytnutia príspevku:

128 992,62 EUR

fotodokumentácia alebo vizualizácia realizácie aktivít a výsledok projektu:

Počas realizácie projektu prijímatelia NFP uvedené informácie pravidelne aktualizujú.


1 2 ... 92