Obec Bystré rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

 

Obecná knižnica

Obecná knižnica v Bystrom je miestnym strediskom všeobecne prístupných informácií. Je súčasťou národného knižničného systému. Jej hlavným cieľom je zabezpečovať slobodný prístup k informáciám, napomáhať uspokojovaniu kultúrnych, informačných, vedeckovýskumných a vzdelávacích potrieb a podporovať celoživotné vzdelávanie občanov. Svoje služby poskytuje používateľom bez ohľadu na politickú, národnostnú, náboženskú a rasovú príslušnosť. Buduje a sprístupňuje knižničný fond v súlade s ekonomickým, sociálnym a kultúrnym zázemím obce.

Na prelome 60-tych a 70-tych rokov 20. storočia bola terajšia knižnica pričlenená pri ZK ROH Cementáreň Bystré. Od r. 1971 plní úlohu strediskovej knižnice. Historické dáta o našej knižnici sú z vtedajšieho obdobia chudobné, nepoznáme ani meno prvého bystrianského knihovníka. Od r. 1993 dochádza k zmene pomenovania na Obecnú knižnicu v Bystrom, nakoľko je knižnica organizačným útvarom obecného úradu a je napojená na rozpočet obce.

Aktuálne patrí medzi najväčšie knižnice vo Vranovskom okrese. Je umiestnená na prvom poschodí v novozrekonštruovanom kultúrnom dome na sídlisku so zaužívaným názvom „Kolónia“. Pozostáva z 2 miestností a 2 oddelení. Jedno je venované deťom a mládeži, druhé dospelým čitateľom. Naša knižnica disponuje knižničným fondom v počte takmer 8000 knižničných jednotiek. Poskytuje absenčné a prezenčné výpožičné služby, t.j. zapožičanie si knihy mimo priestorov alebo len v priestoroch knižnice. Za malý poplatok ponúka príjemný a užitočný spôsob trávenia voľného času a spoľahlivý zdroj informácií. Čitateľom knižnice sa môže stať každý občan obce i širšieho okolia zaplatením príslušného členského poplatku. Následne mu bude vydaný čitateľský preukaz, ktorého platnosť je 365dní, t.j. 1 rok. Každoročne sa v našej Obecnej knižnici v Bystrom koná slávnostný zápis žiakov ZŠ za čitateľov. Poskytujem im základné informácie o častiach knihy, z ktorých sa skladá, pripomíname si nevyhnutnosť starostlivosti o knihu, informujem o knižničnom a výpožičnom poriadku.

Kultúrno-spoločenské a vzdelávacie podujatia

Osvetová činnosť

Naša obecná knižnica je osvetového charakteru, nakoľko v jej priestoroch  organizujeme rôzne druhy náučných a osvetových podujatí. Mnohé z nich sa konajú pod záštitou obecného úradu aj mimo budovy kultúrneho domu.

* Od roku 1945 si 18. januára každoročne pripomíname Oslobodenie obce Bystré kladením venca pri pomníku padlých hrdinov.

* V máji sa tradične za spevu a tanca obecného  súboru "Bystrančan" koná "Stavanie mája", v júli pripravujeme "Folklórne slávnosti". Pre tých fyzicky zdatnejších je zaujímavý "Výstup na Šimonku" alebo spoločné bicyklovanie "Ščevica tour".

* Tradične sa v knižnici koná aj maľovanie veľkonočných vajíčok, tvorba dekoračných vencov, paličkovanie, s deťmi ručne vyrábame drobnosti pri príležitosti Medzinárodného dňa matiek, ktorým je venovaný aj lampiónový sprievod "Míľa pre mamu".

* Mimoriadnej obľube sa teší projekt „Tvorivé dielne v knižnici“, kde si všetci účastníci majú možnosť vlastnoručne pripraviť domáce dekorácie pod odborným dohľadom.

* Nezabúdame ani na najstarších obyvateľov obce, ktorí čoraz viac prejavujú záujem o spoločné aktivity v knižnici, pre ktorých organizujeme akciu pod názvom "Chvíľa pre seniorov". Posedenie „pri harmonike“ a „šálke horúcej čokolády“ pri príležitosti Medzinárodného dňa čokolády vyčarila veľa úsmevu, radosti a spevu.

*  V adventnom období pred blížiacimi sa Vianocami organizujeme v knižnici "Predvianočné stretnutie". Kalendárny rok spoločne ukončujeme obľúbenou "silvestrovskou  zabíjačkou".

* Zúčastňujeme sa tvorby obecného periodika pod názvom Bystrianske noviny.

Aj touto cestou sa knižnica dostáva do povedomia občanov obce Bystré. Svoje miesto si našla aj tu- na webovej stránke obce, a verím, že aj v srdciach mnohých z Vás, ktorí sa v knižnici radi zastavíte, spestríte si svoj čas a možno aj zoznámite s novými milými ľudmi navštevujúcimi našu knižnicu.

Obecná knižnica v Bystrom bola dňa 01.12.2015 ocenená za najlepšiu knižnicu vranovského regiónu cenou "Priateľ knižnice".

"S pomocou kníh sa mnohí stávajú učenými i mimo školy.

Bez kníh nebýva učený nikto ani v škole."

Ján Amos Komenský

Zopár organizačných údajov:

Otváracie hodiny:

Streda:           13:00 hod - 17:00 hod

Piatok:           13:00 hod - 17:00 hod

Sobota:          10:00 hod - 14:00 hod

Pracovník obecnej knižnice: Martin Haľko

Kontakt:

Telefónne číslo: +421 57 449 26 51, 0915 480 949

emailová adresa:ocu.bystre@slovanet.sk

Ročný členský poplatok v knižnici:

a) deti a mládež do dovŕšenia 15 roku: 0,40€

b) dospelí používatelia nad 15 rokov: 0,80€

Je miestom pre každú vekovú kategóriu- od najmenších detí až po seniorov.

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia (Supportedusingpublicfunding by Slovak ArtsCouncil) v obci Bystré realizáciu  projektu s názvom „Akvizícia knižného fondu Obecnej knižnice v Bystrom“ a to vo výške 1000 € na akvizíciu knižného fondu (nákup kníh).