Obec Bystré rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

 

Zmluvy


Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
Vytvorenie inkluzívneho prostredia v MŠ 172 pre MRK Odb.: Obec Bystré
Dod.: Ministerstvo vnútra SR
0.00 €
Vytvorenie inkluzívneho prostredia v MŠ 311 pre MRK Odb.: Obec Bystré
Dod.: Ministerstvo vnútra SR
0.00 €
Poskytnutie návratnej finančnej výpomoci pre samosprávy Odb.: Obec Bystré
Dod.: Ministerstvo financií Slovenskej republiky
0.00 €
Zmena štatutárneho orgánu Odb.: Obec Bystré
Dod.: Ministerstvo vnútra SR
0.00 €
Revitalizácia okolia pamätníku padlým II. sv. vojny Odb.: Obec Bystré
Dod.: Slovenská agentúra životného prostredia
0.00 €
Dodávka tovaru herných prvkov detského ihriska a exteriérových fitness prvkov Odb.: Obec Bystré
Dod.: Verímev Zábavu, s.r.o.
0.00 €
Zabezpečenie vykonávania absolventskej praxe Odb.: Obec Bystré
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Vranov nad Topľou
0.00 €
Predaj parcely registra "C" Odb.: Radovan Škreptač
Dod.: obec Bystré
0.00 €
Predaj parcely registra "C" Odb.: Martin Němec
Dod.: obec Bystré
0.00 €
Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov Základnej školy, Bystré 347- Didaktické pomôcky_nový postup Odb.: Obec Bystré
Dod.: PC SEMA, s.r.o.
0.00 €
Zmluva o zriadení vecného bremena Odb.: Obec Bystré
Dod.: Východoslovenská distribučná, a.s.
0.00 €
Modernizácia turistického areálu Dreveňák v obci Bystré Odb.: Obec Bystré
Dod.: Peter Sabol
0.00 €
Modernizácia športoviska v areáli ZŠ Bystré 347 - II. etapa Odb.: Obec Bystré
Dod.: Prešovský samosprávny kraj
0.00 €
Odchyt túlavých a zanedbaných psov v intraliváneobce Odb.: Obec Bystré
Dod.: Vranovský útulok pre psov
0.00 €
Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základnej školy, Bystré 437, Interiérové vybavenie - nábytok Odb.: Obec Bystré
Dod.: DREVONA INTERIORS, s.r.o.
0.00 €
Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základnej školy, Bystré 437, Technické a technologické vybavenie - IKT Odb.: Obec Bystré
Dod.: Mivasoft, spol. s.r.o.
0.00 €
Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základnej školy, Bystré 437, Didaktické vybavenie-knižničný fond Odb.: Obec Bystré
Dod.: Monaster,s.r.o.
0.00 €
Balík socializačných pomôcok Odb.: Obec Bystré
Dod.: Ministerstvo vnútra SR
0.00 €
Podpora opatrovateľkskej služby v obci Bystré Odb.: Obec Bystré
Dod.: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
0.00 €
Zmluva o zriadení vecného bremena Odb.: Obec Bystré
Dod.: Východoslovenská distribučná, a.s.
0.00 €
Rekonštrukcia Domu služieb, sídlo sociálneho podniku, ul. Šarišská 97/22, Bystré Odb.: Obec Bystré
Dod.: STELL s.r.o.
0.00 €
Zhotovenie diela-stavby "Revitalizácia okolia pri pamätníku padlým II. sv. vojny Odb.: Obec Bystré
Dod.: HORTUS VIRIDIS. záhradní architekti, s.r.o.
0.00 €
Zlepšenie kľúčových kompetencii žiakov základnej školy Bystré 347 Odb.: Obec Bystré
Dod.: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
0.00 €
Rámcová dohoda o podmienkach prevádzkovania miestneho systému triedeného zberu komunálnych odpadov Odb.: ENVI-PAK, a.s.
Dod.: obec Bystré
0.00 €
Kompostovanie biologicky rozložiteľných odpadov v obci Bystré Odb.: Obec Bystré
Dod.: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
0.00 €
Predaj tovaru: asfaltových zmesí Odb.: Obec Bystré
Dod.: Strabag s.r.o.
0.00 €
Zabezpečenie materiálno-technického vybavenia DHZO Odb.: Obec Bystré
Dod.: Dobrovoľná požiarna ochrana SR
5000.00 €
Prestupné bývanie v obci Bystré Odb.: Obec Bystré
Dod.: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
443386.60 €
Kompostáreň v obci Bystré Odb.: Obec Bystré
Dod.: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
0.00 €
Zmena zmluvy o poskytnutí NFP Odb.: Obec Bystré
Dod.: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
0.00 €
Predaj pozemku Odb.: Juraj Lipták
Dod.: obec Bystré
52.00 €
Kúpa pozemku Odb.: Obec Bystré
Dod.: Jozef Gladiš
1120.00 €
Terénna sociálna práca a terénna sociálna práca v obciach prítomnosťou MRK II Odb.: Obec Bystré
Dod.: Ministerstvo vnútra SR
0.00 €
Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov Základnej školy, Bystré 347 Odb.: Obec Bystré
Dod.: Ing. Michal Gajdoš GM-PROJEKTOVÁ KANCELÁRIA
1000.00 €