Obec Bystré rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

 

Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 42)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
01/2021 Zakladateľská listina o založení spoločnosti s ručením obmedzením Odb.: Obec Bystré
Dod.: STAVENEC BYSTRÉ s.r.o.
USVRK-OIP-2020/001579-194 Zmluvné strany sa dohodli na tom, že počet OZ Odb.: Obec Bystré
Dod.: Ministerstvo vnútra SR
1204/2020 Úprava zmluvných podmienok Odb.: Obec Bystré
Dod.: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
KŽP-PO4-SC431-2017-19/G793/D3 Zmeny v predmete zmluvy Odb.: Obec Bystré
Dod.: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
01/12/2020 Nákup krojového vybavenia pre členov súboru Bystrančan Odb.: Obec Bystré
Dod.: Anna Jenčová
§ 659 Poskytnutie mobilným asistentom koncové zariadenia na výkon k sčítavaní obyvateľov Odb.: Obec Bystré
Dod.: Štatistický úrad Slovenskej republiky
č.26 R/2020 Rekonštrukcia krytu miestnych komunikácií v obci Bystré Odb.: Obec Bystré
Dod.: C.M.R. Slovakia, s.r.o.
0 €
1362/VSD/2020 Zriadenie vecného bremena Odb.: Obec Bystré
Dod.: Východoslovenská distribučná, a.s.
0 €
USVRK-OIP-2020/001579-009 Vytvorenie inkluzívneho prostredia v MŠ 172 pre MRK Odb.: Obec Bystré
Dod.: Ministerstvo vnútra SR
0 €
USVRK-OIP-2020/001579-008 Vytvorenie inkluzívneho prostredia v MŠ 311 pre MRK Odb.: Obec Bystré
Dod.: Ministerstvo vnútra SR
0 €
2020/128/2400 Poskytnutie návratnej finančnej výpomoci pre samosprávy Odb.: Obec Bystré
Dod.: Ministerstvo financií Slovenskej republiky
0 €
D02_SEP-IMRK2-2017-001319 Zmena štatutárneho orgánu Odb.: Obec Bystré
Dod.: Ministerstvo vnútra SR
0 €
20/POD-713/20 Revitalizácia okolia pamätníku padlým II. sv. vojny Odb.: Obec Bystré
Dod.: Slovenská agentúra životného prostredia
0 €
25/09/2020 Dodávka tovaru herných prvkov detského ihriska a exteriérových fitness prvkov Odb.: Obec Bystré
Dod.: Verímev Zábavu, s.r.o.
0 €
20/40/051/47 Zabezpečenie vykonávania absolventskej praxe Odb.: Obec Bystré
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Vranov nad Topľou
0 €
22.09.2020 Predaj parcely registra "C" Odb.: Radovan Škreptač
Dod.: obec Bystré
0 €
22.09.2020 Predaj parcely registra "C" Odb.: Martin Němec
Dod.: obec Bystré
0 €
14.09.2020 Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov Základnej školy, Bystré 347- Didaktické pomôcky_nový postup Odb.: Obec Bystré
Dod.: PC SEMA, s.r.o.
0 €
1362/VSD/2020 Zmluva o zriadení vecného bremena Odb.: Obec Bystré
Dod.: Východoslovenská distribučná, a.s.
0 €
č.20200801 Modernizácia turistického areálu Dreveňák v obci Bystré Odb.: Obec Bystré
Dod.: Peter Sabol
0 €