Obec Bystré rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

 

Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 180)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
5/2023 Dodanie prvkov pre projekt výstavby detských inkluzívnych ihrísk Rodinka vrátane montáže Odb.: Obec Bystré
Dod.: OLI ihriská s. r. o.
59 460 €
40/1964 Zb. Prenájom pozemku Odb.: Danka Jankovičová
Dod.: Obec Bystré
3.60 €
§ 536 a nasl. Obchodného zákonníka č.513/1991 Zb. Prestupné bývanie v obci Bystré - dokončenie stavby Odb.: Obec Bystré
Dod.: STAVENEC BYSTRÉ s.r.o., r.s.p.
118 692.96 €
§536 a nasl. Obchodného zákonníka č.513/1991 Zb. Zvýšenie podielu OZE v obci Bystré Odb.: Obec Bystré
Dod.: Z & K Tech s.r.o.
31 019.21 €
523071 Zabezpečenie materiálno-technického vybavenia DHZO Odb.: Obec Bystré
Dod.: Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky
5 000 €
§536 a nasl. Obchodného zákonníka č.513/1991 Zb. Zvýšenie podielu OZE v obci Bystré Odb.: Obec Bystré
Dod.: Z & K Tech s.r.o.
31 019.21 €
§536 a nasl. Obchodného zákonníka č.513/1991 Zhotovenie diela - Modernizácia domu smútku v obci Bystré Odb.: obec Bystré
Dod.: STAVENEC BYSTRÉ s.r.o., r.s.p.
32 889.52 €
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí NFP č. 309070Y642 Zmena 5. aktivity projektu Odb.: Obec Bystré
Dod.: Pôdohospodárska platobná agentúra
0 €
zákona č.40/1964 Zb. Občianský zákonník Prenájom zastavanej plochy a nádvoria Odb.: STAVENEC BYSTRÉ s.r.o., r.s.p.
Dod.: Obec Bystré
0 €
§566 z.č.513/1991 Výkon činnosti stavebného dozoru - Rekonštrukcia základnej technickej infraštruktúry v obci Bystré Odb.: Obec Bystré
Dod.: Ing. Michal Gajdoš - GM-PROJEKTOVÁ KANCELÁRIA
5 560 €
ZBH7-9-027/2022 Bezplatné darovanie nákladného vozidla Tatra Odb.: Obec Bystré
Dod.: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
0 €
§269/2/513/91 Spätný zber pneumatík Odb.: OZV Pneu, s.r.o.
Dod.: Obec Bystré
0 €
K zmluve 01/09/2019 Odstúpenie od Zmluvy o dielo č.01/09/2019 Odb.: Obec Bystré
Dod.: Martin Haľko
0 €
bez čísla. Prestupné bývanie v obci Bystré Odb.: Obec Bystré
Dod.: TANOT s.r.o.
0 €
01/09/2019 Odstúpenie od Zmluvy o dielo č.01/09/2019 Odb.: Obec Bystré
Dod.: Martin Haľko
0 €
BY-2022/003-OcU-043, ZML-3-63/2021/230 Darovanie prebytočného hnuteľného majetku štátu Odb.: Obec Bystré
Dod.: Štatistický úrad Slovenskej republiky
0 €
27/2/2023 Rekonštrukcia základnej technickej infraštruktúry v obci Bystré Odb.: Obec Bystré
Dod.: MOUREZ s.r.o. Vranov n.T.
167 174.06 €
131202211 Modernizácia asfaltového ihriska v obci Bystré Odb.: Obec Bystré
Dod.: Ekofond SPP, n.o.
2 300 €
2/23 Dodávky odpadu a šrotu z farebných kovov Odb.: iProduct s.r.o.
Dod.: Obec Bystré
0 €
Dodatok č.1 IROP-CLLD-T302-512-002-003 Modernizåcia detského dopravného ihriska Bystré Odb.: Obec Bystré
Dod.: Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
0 €
Generované portálom Uradne.sk