Obec Bystré rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

 

Zmluvy


Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základnej školy, Bystré 437, Interiérové vybavenie - nábytok Odb.: Obec Bystré
Dod.: DREVONA INTERIORS, s.r.o.
0.00 €
Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základnej školy, Bystré 437, Technické a technologické vybavenie - IKT Odb.: Obec Bystré
Dod.: Mivasoft, spol. s.r.o.
0.00 €
Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základnej školy, Bystré 437, Didaktické vybavenie-knižničný fond Odb.: Obec Bystré
Dod.: Monaster,s.r.o.
0.00 €
Podpora opatrovateľkskej služby v obci Bystré Odb.: Obec Bystré
Dod.: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
0.00 €
Zmluva o zriadení vecného bremena Odb.: Obec Bystré
Dod.: Východoslovenská distribučná, a.s.
0.00 €
Rekonštrukcia Domu služieb, sídlo sociálneho podniku, ul. Šarišská 97/22, Bystré Odb.: Obec Bystré
Dod.: STELL s.r.o.
0.00 €
Zhotovenie diela-stavby "Revitalizácia okolia pri pamätníku padlým II. sv. vojny Odb.: Obec Bystré
Dod.: HORTUS VIRIDIS. záhradní architekti, s.r.o.
0.00 €
Zlepšenie kľúčových kompetencii žiakov základnej školy Bystré 347 Odb.: Obec Bystré
Dod.: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
0.00 €
Rámcová dohoda o podmienkach prevádzkovania miestneho systému triedeného zberu komunálnych odpadov Odb.: ENVI-PAK, a.s.
Dod.: obec Bystré
0.00 €
Kompostovanie biologicky rozložiteľných odpadov v obci Bystré Odb.: Obec Bystré
Dod.: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
0.00 €
Predaj tovaru: asfaltových zmesí Odb.: Obec Bystré
Dod.: Strabag s.r.o.
0.00 €
Zabezpečenie materiálno-technického vybavenia DHZO Odb.: Obec Bystré
Dod.: Dobrovoľná požiarna ochrana SR
5000.00 €
Prestupné bývanie v obci Bystré Odb.: Obec Bystré
Dod.: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
443386.60 €
Kompostáreň v obci Bystré Odb.: Obec Bystré
Dod.: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
0.00 €
Zmena zmluvy o poskytnutí NFP Odb.: Obec Bystré
Dod.: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
0.00 €
Predaj pozemku Odb.: Juraj Lipták
Dod.: obec Bystré
52.00 €
Kúpa pozemku Odb.: Obec Bystré
Dod.: Jozef Gladiš
1120.00 €
Terénna sociálna práca a terénna sociálna práca v obciach prítomnosťou MRK II Odb.: Obec Bystré
Dod.: Ministerstvo vnútra SR
0.00 €
Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov Základnej školy, Bystré 347 Odb.: Obec Bystré
Dod.: Ing. Michal Gajdoš GM-PROJEKTOVÁ KANCELÁRIA
1000.00 €