Obec Bystré rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

 

Pozvánka na IV. zasadnutie obecného zastupiteľstva

 12.03.2019

  P O Z V Á N K A

     Pozývame Vás na IV. zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 15.03.2019 t. j. v piatok o 18.00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Bystrom.

Program:

l.) Otvorenie zasadnutia OZ.

2.) Informácia o prevedených prácach od posledného zasadnutia OZ.

3.) Návrh zmien a doplnkov č. 2/2019 Územného plánu obce Bystré.

4.) Návrh VZN obce Bystré č. 2/2019, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu obce Bystré, ,,Zmeny a doplnky č. 2/2019.“

5.) Návrh podmienok obchodnej verejnej súťaže na prevod vlastníctva majetku obce, a to parcely reg. C č. 423 o výmere 727 m2, druh pozemku ostatná plocha, k. ú. Bystré, ktorej vlastníkom je obec Bystré.

6.)  Rôzne.

7.)  Diskusia.

8.) Prijaté uznesenia.

9.) Záver.1 2 ... 33