Obec Bystré rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

 

UPOZORNENIE PRE AKTÍVNYCH POUŽÍVATEĽOV ELEKTRONICKÝCH PODPISOV

 26.09.2022

UPOZORNENIE PRE AKTÍVNYCH POUŽÍVATEĽOV ELEKTRONICKÝCH PODPISOV

Ministerstvo vnútra sprístupnilo novú verziu aplikácie eID klient, ktorá upozorňuje používateľov elektronických občianskych preukazov, že najneskôr v posledný deň tohto roka im budú zrušené platné kvalifikované certifikáty pre elektronický podpis.

Rezort tak pokračuje v informovaní o potrebe výmeny občianskych preukazov pre minimálne 30 000 ľudí na Slovensku, ktorí aktívne využívajú na svojom občianskom preukaze elektronický podpis.

????  TÝKA SA TO LEN DRŽITEĽOV OBČIANSKYCH PREUKAZOV VYDANÝCH DO 20. JÚNA 2021
 Od 21. júna 2021 totiž ministerstvo vnútra vydáva občianske preukazy (a povolenia na pobyt cudzinca) s novým čipom. Dovtedajšiemu čipu totiž v júni 2021 skončila 5-ročná certifikácia ako kvalifikovaného zariadenia pre elektronický podpis.
 Na základe rozhodnutia NBÚ ich však na elektronické podpisovanie možno používať do 31. decembra 2022.

❗️ Po tomto dátume už nebude možné týmto občianskym preukazom vyhotovovať kvalifikovaný elektronický podpis.

 Rezort vnútra tiež proaktívne a preventívne informuje, že môže nastať problém s overením kvalifikovaných podpisov vytvorených s takýmito certifikátmi pred ich zrušením v prípade, že k podpisu nebola pripojená kvalifikovaná časová pečiatka.
 Viac informácií o platnosti a overiteľnosti podpisov nájdete na https://www.slovensko.sk/sk/eid/_peciatka.

???? AK NEPOUŽÍVATE ELEKTRONICKÝ PODPIS, NIČ SA PRE VÁS NEMENÍ
 Funkcionalita prihlasovania do informačných systémov verejnej správy týmto nie je dotknutá, čiže do elektronickej schránky na www.slovensko.sk bude možné sa aj naďalej prihlasovať.
 Ak teda nepoužívate elektronický podpis, občiansky preukaz môžete aj naďalej používať na prihlasovanie a, samozrejme, aj klasickým spôsobom na preukazovanie totožnosti.

???? AKO ĎALEJ POSTUPOVAŤ?
 Platnosť certifikátov v čipe občianskeho preukazu si skontrolujte pomocou aplikácie eID klient (v časti „Nastavenia-Certifikáty“)

 Ak si želáte vyhotovovať kvalifikovaný elektronický podpis pomocou občianskeho preukazu, ktorý bol vydaný do 20. júna 2021, je potrebné požiadať o jeho výmenu na ktoromkoľvek oddelení dokladov.
 Následne je potrebné požiadať o vydanie nového kvalifikovaného certifikátu buď osobne na oddelení dokladov ihneď pri prevzatí nového dokladu, alebo neskôr online z domu prostredníctvom aplikácie eID klient (trvá to asi 15 minú).
 Pre možnosť autorizácie všetkých úkonov po uplynutí platnosti certifikátov odporúčame výmenu OP.

???? BEZPLATNÁ VÝMENA OP
 Pre všetkých, ktorí požiadajú o nový občiansky preukaz z dôvodu vypršania platnosti certifikátov, bude výmena bezplatná.
 Na základe parlamentom schválenej novely zákona o e-Governmente  sa upustí od zaplatenia správneho poplatku za vydanie OP z dôvodu, ktorý nenastal na strane občana. Tento prínos budú môcť využiť všetci dotknutí občania nadobudnutím účinnosti novely zákona o e-Governmente dňom vyhlásenia v Zbierke zákonov, tzn. najneskôr 15. októbra 2022.

???? PRIPRAVUJE SA VYHLÁŠKA
 Ak elektronicky podpisujete len niektoré úkony, nie je potrebné občiansky preukaz meniť. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR pripravuje vyhlášku o uznaných spôsoboch autorizácie, čo umožní autorizovať vybrané úkony aj s dokladom vydaným do júna 2021.
 Ak pristúpite na túto alternatívu, bude nutné získať iný typ kvalifikovaného certifikátu – osobne na oddelení dokladov a samozrejme aj z pohodlia domova cez aplikáciu eID klient.
 Zoznam vybraných úkonov ako aj bližšie informácie o príprave vyhlášky budú postupne zverejňované na Ústrednom portáli verejnej správy www.slovensko.sk.

???? BIOMETRICKÉ DOKLADY
 Ministerstvo vnútra zároveň pripravuje spustenie vydávania občianskych preukazov s biometriou podľa nariadenia EÚ č. 2019/1157 o posilnení zabezpečenia preukazov totožnosti občanov Únie a dokladov o pobyte vydávaných občanom Únie a ich rodinným príslušníkom vykonávajúcim svoje právo na voľný pohyb.
 Používateľom, ktorí nepotrebujú vyhotovovať kvalifikovaný elektronický podpis bezodkladne,  odporúčame počkať na tento nový typ občianskeho preukazu, ktorý okrem nového dizajnu prinesie aj možnosť bezkontaktnej komunikácie.

1 2 ... 86