Obec Bystré rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

 

Pozvánka na XVI. zasadnutie OZ

 20.09.2021

Pozvánka     

Pozývame Vás na XVI. zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 29.09.2021, t. j. v stredu o 16.00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Bystrom.

Program:

l.) Otvorenie zasadnutia OZ.

2.) Informácie o prevedených prácach.

3.)Návrh Dodatku č. 5 VZN č. 21/2009 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Bystré.

4.) Návrh na zvýšenie jednorazovej vianočnej finančnej výpomoci pre občanov obce Bystré od 65 rokov veku života.

5.) Návrh na jednorazovú finančnú výpomoc pre obec Petkovce, ktorá bola zasiahnutá živelnou pohromou.

6.) Návrh žiadosti o poskytnutie NFP na podporu udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcii v súvislosti s pandémiou COVID – 19 (Kultúrny dom).

7.)Návrh žiadosti o poskytnutie NFP na zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy na celkovom počte prepravených osôb (Cyklochodník Bystré – Čierne nad Topľou).

8.)Žiadosť o poskytnutie dotácie na podporu plnenia funkcii rodiny.

9.)Žiadosť o NFP na zriadenie kybernetickej učebne v ZŠ Bystré.

10.) Zmena rozpočtu obce Bystré na rok 2021.

11.) Rôzne

12.)Diskusia

13.)Prijaté uznesenia    

14.)Záver                                                                                                   1 2 ... 62