Obec Bystré rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

 

Usmernenie na obdobie 01.01.2021 - 24.01.2021_doplnenie

 08.01.2021

Dňa 8.1.2020 bolo Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny doplnené usmernenie, ktoré sme Vám zaslali dňa 4.1.2020 týkajúce sa  opatrení na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny Vranov nad Topľou na oddelení Aktivačného centra v súčasnej pandemickej situácii na Slovensku v období od 4.1.2021-24.1.2021.

 

Usmernenie sa mení a dopĺňa  nasledovne:

 

V prípade výkonu aktivačných činností podľa  § 10, § 12 zákona o pomoci v hmotnej núdzi je nevyhnutné dodržiavať platné nariadenie č. 102/2020 a pri posúdení nároku na dávku v hmotnej núdzi aktivačný príspevok  postupovať podľa § 2 a § 7 tohto nariadenia.

 

1.      Ak občan nemôže vykonávať aktivačnú činnosť podľa  § 10 zákona o pomoci v hmotnej núdzi  na základe prijatých ponúk z dôvodu prekážky na strane organizátora, dávka sa mu nezníži, zostáva zachovaná.

2.      Ak občan nemôže vykonávať aktivity podľa § 12 zákona o pomoci v hmotnej núdzi  na základe platne uzatvorených dohôd  z dôvodu prekážky na strane organizátora, má nárok na ochranný príspevok vo výške 38,10 €. Aktivačný príspevok  je možné poskytovať len v prípade, že organizátor bude naďalej organizovať činnosť a občan odpracuje 64 hodín.

 

Ostatné časti usmernenia sa nemenia:

 

Zastavenie výkonu činnosti v uvedenom období v rámci § 10, § 12 zákona o pomoci v hmotnej núdzi. V prípade, že organizátor bude nevyhnutne potrebovať zabezpečiť  výkon činnosti v rámci uvedených nástrojov, môže tak urobiť po dohode s úradom a uchádzačom o zamestnanie. Organizátor je v takomto prípade povinný vydať uchádzačovi o zamestnanie potvrdenie na výkon obdobnej činnosti,  aby neporušil zákaz vychádzania. Neodpracovanie hodín v rámci uvedeného obdobia sa bude považovať za ospravedlnené.

Z uvedeného vyplýva, že občania, ktorí sa nebudú zúčastňovať výkonu činnosti na §12 MOS a neodpracujú minimálne 64 hodín nebudú mať nárok na aktivačný príspevok vo výške 66,20 EUR, ale budú mať nárok na ochranný príspevok vo výške 38,10 €.

 

Ing. Martin Jenčo        

vedúci oddelenia AC

ÚPSVaR Vranov nad Topľou

Námestie slobody 5

093 01  Vranov nad Topľou

Tel: 057 2445 370, 0905 772051

e-mail:martin.jenco@upsvr.gov.sk


1 2 ... 59