Obec Bystré rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

 

Pozvánka na XII. zasadnutie OZ

 23.12.2020

P O Z V Á N K A

Pozývame Vás na XII. zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 29.12.2020,   t. j. v utorok o 16.00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Bystrom.

Program:

 l.)  Otvorenie zasadnutia OZ.

2.)  Informácie o prevedených prácach.

3.) Stanovisko hlavného kontrolóra obce Bystré k rozpočtu obce Bystré na rok 2021s výhľadom na roky 2022 - 2023.

4.)  Schválenie rozpočtu Základnej školy v Bystrom na rok 2021 s výhľadom na roky 2022-2023.

5.)  Schválenie rozpočtu obce Bystré na rok 2021 s výhľadom na roky 2022 - 2023.

6.)  Schválenie plánu práce hlavného kontrolóra obce Bystré na I. polrok 2021.

7.)  Návrh na zriadenie ústrednej inventarizačnej komisie obce Bystré.

8.)  Návrh na zriadenie čiastkovej inventarizačnej komisie pre ZŠ Bystré.

9.)   Rôzne.

10.)   Diskusia.

11.)   Prijaté uznesenia.

12.)  Záver.

PhDr. Ľubomír Hreha

         starosta obce1 2 ... 50