Obec Bystré rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

 

REVITALIZACIA OKOLIA PRI PAMATNIKU PADLÝM II.S.VOJNY

 23.10.2020

Pre našu obec Bystré bol schválený nenávratný finančný príspevok v rámci programu „PROGRAM OBNOVY DEDINY“ vo výške 5 000 EUR a vlastný finančný vklad  bol 382,21 EUR. Začiatok realizácie projektu bol definovaný od 01.2020 do 10.2020.

REVITALIZACIA OKOLIA PRI PAMATNIKU PADLÝM II.S.VOJNY, ktorá bola realizovaná s podporou Environmentálneho fondu formou dotácie v rámci programu OBNOVA DEDINY na rok 2020, Zmluva č. 20/POD-713/20.

                                                                                                    

     Cieľom projektu „REVITALIZACIA OKOLIA PRI PAMATNIKU PADLÝM II.S.VOJNY“ bolo skultúrnenie, skrášlenie a vybudovanie oddychového priestoru pre návštevníkov, turistov a samotných obyvateľov obce. Vegetačné plochy, ktoré vznikli na tejto ploche spríjemňujú  a skrášľujú  samotný pobyt v tomto priestore, kde sa zároveň dotvorila pestrofarebná mozaika, ktorá korešponduje s okolitou krajinou a s jednotlivými architektonickými prvkami. Podarilo sa vytvoriť plnohodnotný verejný priestor, ktorý je funkčne využiteľný a je verejnosti prístupný celoročne. Realizáciou aktivít projektu došlo k vytvoreniu kvalitného prostredia pre príjemné trávenie voľného času obyvateľmi obce, k zlepšeniu ekologickej stability a celkového obrazu sídelného prostredia. Podarilo sa vytvoriť moderné prostredie s dostatočným podielom zelene s dôrazom na poskytnutie prístupu využívania pre rôzne vekové kategórie ľudí. Zároveň sa podarilo spríjemniť a vizuálne zatraktívniť a prostredníctvom výsadby zelených prvkov esteticky oživiť centrálnu časť obce.

     Úlohou sadovníckych úprav v riešenom priestore bolo skultúrnenie okolia Pamätníka padlým z obdobia II. svetovej vojny, revitalizovať reprezentatívny priestor obce, zatraktívniť  verejnú zeleň, posilniť relaxačnú a komunitnú funkciu verejného priestoru a zvýšiť jeho environmentálnu a estetickú hodnotu. Všetky tieto ciele sa podarilo naplniť.

     V aleji pred pamätníkom sa po odstránení nevhodných drevín vykonala výsadba dvoch stĺpovitých hrabov a do podrastu vzrastlých drevín trvalkové výsadby v pestrom a premenlivom zložení v troch záhonoch. Pestrosť trvalkových záhonov v pozadí zvýraznila trávnatá plocha pravidelného tvaru medzi chodníkom a záhonmi. Samotné trvalkové výsadby sú koncipované tak, aby sa obdobie kvitnutia jednotlivých druhov primerane prekrývalo, čím je výsledný efekt vzhľadom na geniusloci tohto miesta veľmi príjemný a efektívny. Trvalkové záhony boli zamulčované mulčovacou kôrou. V objekte sú umiestnené aj prvky drobnej architektúry – 2 ks lavičiek z recyklovaného plastu.

    Samotné práce na projekte pozostávali z odstránenia nevhodných drevín v aleji, plošnej úpravy terénu s doplnením ornice, z obrobenia pôdy kultivatorovaním, hrabaním, valcovaním, z osadenia okrajov trávnika, založenia trávnika parkového mačinovaním a jeho ošetrenia, zo založenia  záhonu,  hĺbenia jamiek pre rastliny, výsadbe drevín, cibuliek a hľúz, z osadenia kolov k drevinám, zakotvení drevín, mulčovania rastlín a osadenia  lavičiek.

Záver

     Realizáciou vykonaných prác bol naplnený hlavný cieľ projektu, ktorým bolo spríjemniť a vizuálne zatraktívniť prostredníctvom výsadby zelených prvkov centrálnu časť obce. Následnú starostlivosť o zrealizovanú výsadbu budú vykonávať zamestnanci obce.1 2 ... 47