Obec Bystré rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

 

Pozvánka na IX. zasadnutie OZ

 14.05.2020

 P O Z V Á N K A

     Pozývame Vás na IX. zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 27.05.2020, t. j. v stredu o 17.00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Bystrom.

Program:

l.) Otvorenie zasadnutia OZ.

2.) Informácie o prevedených prácach.

3.) Žiadosť o odkúpenie časti parcely č. 1251/1 o výmere 58 m2 katastrálne územie obce Bystré

4.) Žiadosť o odkúpenie časti parcely č. 442/2 o výmere 102 m2 katastrálne územie obce Bystré

5.) Návrh na riešenie existencie detskej ambulancie v zdravotnom stredisku v Bystrom (Žiadosť o odkúpenie)

6.) Návrh na riešenie situácie v parku na ul. Cementárenskej v obci Bystré (opakované sťažnosti na zgrupovanie neprispôsobivých občanov – hluk a neporiadok)

7.) Voľba nového konateľa spoločnosti Obecný podnik služieb s.r.o. Bystré

8.) Návrh na zriadenie jednosmernej premávky na ulici Cementárenskej a to od križovatky s ulicou Poštovou po križovatku s ulicou Hermanovskou

9.) Návrh na zriadenie oddychovej zóny na parcele č. 1917/2 katastrálne územie obce Bystré pri Dúbravskom potoku

10.) Rôzne

11.) Diskusia

12.) Prijaté uznesenia    

12.) Záver                                                                                                   

PhDr. Ľubomír Hreha, starosta obce   

     

- žiadame občanov, ktorí sa dostavia na obecné zastupiteľstvo, aby mali na tvári ochranné rúško

1 2 ... 42