Obec Bystré rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

 

Informácia pre voliča - Vyhlásenie volieb do Národnej rady Slovenskej republiky

 08.11.2019

Oznamujeme občanom, že predseda Národnej rady Slovenskej republiky dňa 4. 11. 2019, rozhodnutím č. 351/2019 Z. z., vyhlásil voľby do Národnej rady Slovenskej republiky a určil termín ich konania na sobotu 29. februára 2020.

Rozhodnutie o vyhlásení volieb bolo 5. 11. 2019 uverejnené v Zbierke zákonov Slovenskej republiky (zasielame v prílohe).

Dávame do pozornosti, že lehoty na

- utvorenie volebných okrskov,

- utvorenie volebných komisií,

- uskutočnenie prvých zasadaní okrskových volebných komisií,

sú uvedené v rozhodnutí o vyhlásení volieb, ktoré pripájame v prílohe.

Súčasne upozorňujeme, že podľa § 21 ods. 1 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov, obec najneskôr 10 dní po vyhlásení volieb (t.j. najneskôr do 15.11.2015) zverejní na úradnej tabuli obce a na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené, informáciu o podmienkach práva voliť a práva byť volený. Obec podľa osobitného predpisu (Zákon č. 184/1999 Z. z. o používaní jazyka národnostných menšín v znení neskorších predpisov.) uvedenú informáciu zverejní aj v jazyku národnostnej menšiny.

Za účelom splnenia tejto úlohy v prílohe zasielame informáciu o podmienkach práva voliť a práva byť volený v slovenskom jazyku a v jazyku národnostných menšín. Poznamenávame, že uvedená informácia je, spolu s ďalšími vzormi volebných tlačív, uverejnená aj na webovom sídle Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

www.minv.sk/?nr20-vzory1

1 2 ... 42