Obec Bystré rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

 

Pozvánka na VI. zasadnutie OZ

 16.08.2019

P O Z V Á N K A

     Pozývame Vás na VI. zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 26.08.2019, t. j. v pondelok o 17.00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Bystrom.

Program:

l.) Otvorenie zasadnutia OZ.

2.) Informácie o prevedených prácach.

3.) Návrh Programu rozvoja obce Bystré na roky 2019-2029.

4.) Žiadosť o NFP pre projekt Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v obci Bystré.

5.) Žiadosť o NFP pre projekt Modernizácia Domu smútku v obci Bystré

6.)Žiadosť o zrušenie detského futbalového ihriska, ktoré sa nachádza v parku na ul. Cementárenskej v obci Bystré

7.) Rôzne.

8.) Diskusia

9.) Prijaté uznesenia    

10.) Záver                                                                                                 

PhDr. Ľubomír Hreha, starosta obce1 2 ... 37