Obec Bystré rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

 

Rodinný inkluzívny areál "RODINKA"

 22.01.2024

Názov žiadateľa: Obec Bystré

Číslo zmluvy o poskytnutí dotácie: 26560/2021-M_ODPD

Účel zmluvy: Vytvorenie priestoru na podporu socializácie a inklúzie detí formou detského ihriska

Miesto realizácie akcie/projektu: Bystré

Výška poskytnutej dotácie: 40 000,00 €

Výška použitých finančných prostriedkov z dotácie: 40 000,00 €

Výška výnosov z poskytnutej dotácie: 0,00 €

Výška vrátených finančných prostriedkov z poskytnutej dotácie: 0,00 €

Správa o vyhodnotení realizácie projektu

Na základe zmluvy č. 26560/2021-M_ODPD o poskytnutí dotácie sa podarilo v našej obci zrealizovať projekt a vytvoriť krásne inkluzívne ihrisko určené pre rodiny, všetkým vekovým kategóriám. Hlavným cieľom projektu bolo vytvoriť priestor, kde môžu spolu všetky deti bez rozdielu tráviť svoj voľný čas, priestor, ktorý umožňuje aj deťom so zdravotným znevýhodnením tráviť čas pri hre s rovesníkmi a zdieľať s nimi zážitky. Pre všetkých záujemcov je ihrisko zdarma v priebehu celého roka. Ďalším dôležitým úmyslom je, aby sa na jednom mieste mohli stretávať všetky generácie. Cieľom je spoločný areál, kde aj rodičia a starí rodičia dostanú chuť zahrať sa so svojimi deťmi a vrátiť sa tak do detských čias. Stálou prioritou je budovanie pevného zdravia občanov a taktiež pomoc pre každého pri začiatkoch v športovaní od detí až po seniorov. Realizácia projektu prispeje k zlepšeniu kvality života pre väčšiu časť občanov v obci a k rozšíreniu základných služieb poskytovaných obcou svojim obyvateľom.

Jednotlivé komponenty bezbariérového areálu RODINKA sú z prírodných materiálov a tvoria zázemie pre zmysluplné trávenie voľného času celej rodiny. Komponenty sú navrhnuté tak, aby detské ihrisko slúžilo všetkým členom komunity. Areál RODINKA vytvoril bezpečný priestor pre rozvoj zručností detí, zábavu a zdieľanie zážitkov. Zároveň je príjemnou oddychovou zónou pre všetkých členov rodiny.

Vďaka podporenému projektu sa obci podarilo zakúpiť tieto prvky:  2 ks hojdačka hniezdo, 2 ks hojdačka reťazová pre 4 deti, 2 ks fitdráha, 1 ks pieskovisko čln, 1 ks infotabuľa, 6 ks lavičiek, 5 ks smetiak, 1 ks loď Pinta, 2 ks kolotoč.

Udržateľnosť projektu bude zabezpečená samotnou obcou Bystré, ktorá bude opravy vykonávať na vlastné náklady. Propagácia projektu je realizovaná v súlade s podmienkami Zmluvy o poskytnutí dotácie.


1 2 ... 91