Obec Bystré rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

 

Pozvánka na IX. zasadnutie obecného zastupiteľstva

 03.11.2023

                       O b e c  BYSTRÉ

                        Obecný úrad, ul. Šarišská 98/20, 094 34 Bystré

                                                                                                                                 

                       P O Z V Á N K A

Pozývame Vás na IX. zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 08.11.2023 t. j. v stredu o 17.00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Bystrom.

Program:

l.) Otvorenie zasadnutia OZ.

2.) Voľba hlavného kontrolóra obce Bystré

3.) Návrh VZN č. 1/2023 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Bystré

4.) Návrh na zriadenie ústrednej inventarizačnej komisie obce Bystré

5.) Návrh na zriadenie čiastkovej  inventarizačnej komisie pre ZŠ Bystré

6.) Návrh na jednorazovú finančnú výpomoc pre občanov obce Bystré od 65 rokov veku života

7.) Návrh na jednorazovú finančnú výpomoc pre obec Ďapalovce, ktorá bola zasiahnutá zemetrasením

8.)Rôzne

9.)Diskusia

10.)Prijaté uznesenia    

11.)Záver                                                                                                   

PhDr. Ľubomír Hreha v. r.

        starosta obce1 2 ... 92