Obec Bystré rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

 

Cyklochodník v obci Bystré - III. etapa

 09.10.2023

Výzva: Účelová dotácia

Názov žiadateľa: Obec Bystré

Názov akcie/projektu: Cyklochodník v obci Bystré - III. etapa

Termín realizácie akcie/projektu: August 2021 - Október 2023

Miesto realizácie akcie/projektu: Bystré

Schválená výška dotácie: 11 270,24 €

Správa o vyhodnotení realizácie projektu

Na základe zmluvy č. 1804/2021/OPR o poskytnutí dotácie sa podarilo v našej obci zrealizovať projekt s názvom „Cyklochodník v obci Bystré“. Hlavným cieľom projektu bolo zvýšenie návštevnosti obce Bystré, rozvoj turistického ruchu a taktiež zvýšenie podielu  cyklistickej dopravy na celkovom počte prepravených osôb a celkovej atraktivity cyklistickej a nemotorovej prepravy v obci a v blízkom regióne. Nová cyklotrasa viedla k zlepšeniu prepojenia medzi železničnou stanicou a už existujúcim cyklochodníkom, ktorý prechádza obcou. Nová cyklotrasa oddelila cyklodopravu od štátnej cesty III/3606, čím sa zvýšila bezpečnosť najzraniteľnejších účastníkov cestnej premávky, ktorých cesty povedú po vystúpení z vlaku smerom na cyklotrasy v Slanských vrchoch alebo k rieke Topľa. Projekt podporí pozitívny environmentálny efekt v podobe zníženia miery znečistenia ovzdušia, hluku a vibrácií. Cyklochodník je umiestnený na parcele KN – E č.1943/2 k. ú Bystré, ktorej vlastníkom je naša obec. Udržateľnosť projektu bude zabezpečená samotnou obcou Bystré, ktorá má v správe miestnu komunikáciu a prípadné opravy a rekonštrukcie bude vykonávať na vlastné náklady. Propagácia projektu bola realizovaná v súlade s podmienkami Zmluvy č. 1804/2021/OPR o poskytnutí dotácie.

„Projekt je podporený z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja“1 2 ... 88