Obec Bystré rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

 

Upovedomenie o začatí konania na vydanie súhlasu na výrub dreviny

 22.09.2023

V zmysle ustanovenia § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení zákona č.408/2011 Z. z. (ďalej len „zákona") týmto obec Bystré oznamuje, že dňa 19.09.2023 začalo správne konanie vo veci: vydania súhlasu na výrub dreviny podľa § 47 ods. 3 cit. zákona rastúcej v k. ú. Bystré, v rozsahu: 2 ks ovocných stromov druhu  orech vlašský  na pozemku KN-C parc. č. 107/2  (orná pôda) z dôvodu zlého zdravotného stavu stromov a narušenia statiky stavby rodinného domu s.č. 157,   žiadateľ : Mgr. Emília Redžepovičová, Mlynská 157/10, 094 34 Bystré

V  zmysle zákona lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom, podľa § 82 ods.3 zákona, v začatom správnom konaní je do: 29.09.2023 (do 7 dní), kontakt: MsÚ Hanušovce nad Topľou, Mierová 333/3, 094 31 Hanušovce n. T., stavebnyurad@hanusovce.sk1 2 ... 88