Obec Bystré rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

 

Pozvánka na X. zasadnutie OZ

 09.07.2020

                                                                       P O Z V Á N K A

     Pozývame Vás na X. zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 16.07.2020, t. j. v štvrtok o 17.00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Bystrom.

Program:

l.) Otvorenie zasadnutia OZ.

2.) Informácie o prevedených prácach.

3.) Návrh na predaj parcely č. 1251/4 o výmere 58 m2 katastrálne územie obce Bystré

4.) Návrh na predaj parcely č. 442/4 o výmere 102 m2 katastrálne územie obce Bystré

5.) Oboznámenie so správou nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky účtovnej jednotky obce Bystré za rok 2019.

6.) Stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce Bystré za rok 2019.

7.) Schválenie návrhu Záverečného účtu obce Bystré za rok 2019.

8.) Návrh na zriadenie jednosmernej cesty v druhej časti Cementárenskej ulice.

9.) Schválenie žiadosti o poskytnutie regionálneho príspevku.  

10.) Rôzne

11.) Diskusia

12.) Prijaté uznesenia    

13.) Záver                                                                                                   


1 2 ... 47